Zrzeczenie się odpowiedzialności

Strona internetowa
Informacje zawarte na tej stronie są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Są one dostarczane przez BIP Candy&Toy i jednocześnie staramy się, aby przedstawiane informacje były aktualne i poprawne, jednak jednocześnie nie dajemy żadnych gwarancji co do kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności tych informacji lub produktów czy usług lub związanych z nimi graficznymi  przedstawieniami zawartymi na tej stronie internetowej w jakimkolwiek celu. Każde zatem powołanie się na zamieszczone dane jest podejmowane na własne ryzyko.
W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody w tym pośrednie lub wtórne straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej strony.

 

Dzięki tej stronie masz możliwość połączenia się z innymi stronami, które nie są pod kontrolą BIP Candy&Toy. Nie mamy żadnej kontroli nad zawartością i dostępnością tych witryn. Zamieszczanie jakichkolwiek powiązań nie musi oznaczać rekomendacji ani nie popiera opinii wyrażonych na tych stronach.

Dokładamy wszelkich starań aby nasza strona internetowa działała sprawnie. Jednak BIP Candy&Toy nie ponosi odpowiedzialności, i nie będzie ponosić odpowiedzialności, za  chwilową niedostępność z ewentualnych problemów technicznych, które są poza naszą kontrolą.

E-mail
Wszystkie wiadomości e-mail wysyłane przez BIP Candy&Toy (włącznie z załącznikami) wysyłane są w dobrej wierze. BIP Candy&Toy nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność i rzetelność informacji zawartych w tych wiadomości (wraz z załącznikami), ani też informacje nie mogą być rozumiane jako jakiekolwiek zobowiązania ze strony BIP Candy&Toy. Informacje zawarte w wiadomościach (z załącznikami) z BIP Candy&Toy mogą być poufne lub uprzywilejowane i są przeznaczone wyłącznie do odbiorcy. Jeśli nie jesteś zamierzonym odbiorcą, użytkownik zostanie poproszony przez BIP Candy&Toy o usunięcie wiadomość (wraz z załącznikami) bez konieczności otwierania, a także użytkownik zostanie powiadomiony przez BIP Candy&Toy, że ujawnianie, kopiowanie lub rozpowszechnianie informacji zawartych w wiadomości (wraz z załącznikami) jest surowo zakazane i bezprawne.