Disclaimer

Website

Informace obsaženy na těchto stránkách jsou pouze obecné. Tyto informace jsou pouze informativní a zprostředkované, i přesto se snažíme, aby byly všechny vpořádku. Neručíme však za jejich správnost. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost a garance za jejich správnost, kompletnost, spolehlivost, a dostupnost s ohledem na stránky či informace, výrobky, služby či grafiku obsaženou na stránkách.

E-mail
Všechny emailové zprávy (včetně příloh) jsou brány v dobré víře BIP Candy & Toy. BIP Candy & Toy nemůže převzít žádnou zodpovědnost za přesnost nebo správnost uvedených informací (včetně příloh), také informace nemohou být vyloženy jako součást jakýchkoliv závazků na straně BIP Candy & Toy. Informace obsaženy ve zprávách (včetně příloh) z BIP Candy & Toy mohou být důvěrné a mohou být určeny pouze konkrétní osobě. V případě, že nejste osobou, které byla zpráva určena, žádáme vás, abyste zprávu (včetně příloh) smazali bez jejího otevření a zároveň vás tímto informujeme, že jakékoliv distribuování, kopírování a distribuce takového emailu (včetně příloh) jsou striktně zakázány a neoprávněny.